top of page
  • איתי שטראוס

קצת על חגורות בג'יוג'יטסו ברזילאי

Updated: Apr 24, 2020


הסבר על חגורות

אז למרות ש"חגורה היא רק כדי להחזיק את המכנסיים" -

אצל הבוגרים ההתקדמות בחגורות הינה יחסית איטית

בהשוואה לאומנויות לחימה אחרות, ביחוד כאשר האימונים אינם רציפים.

מאוד קשה להתמיד, להתמודד עם כאב ותסכול,

הלחץ בעבודה, עם הילדים, עם החיים...

ואכן רוב המתאמנים פורשים בין חגורה לבנה לכחולה,

אך מי שמגיע לחגורה סגולה ככל הנראה יישאר לתמיד.

סדר החגורות בבוגרים: לבן - כחול - סגול - חום - שחור

מה המעברים בין החגורות מסמלים לדעתי:

המעבר מלבן לכחול - רכישת היסודות

בקיאות במצבי הקרב השונים (סייד, גארד, מאונט וגב)

מלמעלה ומלמטה, התקפות, הגנות.

מכחול לסגול - זרימה בין מצבים שונים ורצף עבודה

מעבר מעמדת קרב אחת לאחרת, מעבר מהתקפה לאחרת,

יכולת לשנות עצימות עבודה.

מסגול לחום - ידע וביטחון שאפשר להעביר הלאה

יכולת להתגלגל עם תלמידים חדשים וותיקים, לתרום וללמד

שליטה באגו, מציאת סגנון עבודה מועדף, בניית אסטרטגיה

מחום לשחור - שיוף הטכניקה

מצד אחד מורה דרך שליו ומצד שני בעל ביטחון עצמי

ביכולתו להלחם בכל רגע שנדרש לכך.

ממוצע לאדם בוגר שמתאמן ברצף 2-3 אימונים בשבוע אצל אותו מאמן

עומד על 10 שנים לחגורה שחורה!

בתמונה: אני מעניק חגורה סגולה לאריאל בשיתוף עם מאסטר ערן ברט

אצל הילדים ישנם צבעים שונים וגם צבעי ביניים

מתוך מחשבה שילד שמתחיל בגיל 4 ומסיים בגיל 16 יוכל לקבל כל שנה חגורה.

יש מקום "להקפיץ" חגורות בעיקר כאשר הילד בוגר או עושה התקדמות גדולה.

אצלנו כל הילדים יקבלו חגורות אך אני בוחר אם לקדם את הילד שלב אחד או יותר

על פי גילו, מספר האימונים בשבוע שהוא עושה, יכולותיו, אישיותו,

רצינות והתמדה באימונים ועוד.

חשוב לי להסביר גם להורים וגם למתאמנים -

חגורה היא סמל ולא משנה במאום את יכולותיו של התלמיד.

אך הסמל הזה מראה את הערכת המורה והקבוצה אליו.

היא גם מחייבת מהתלמיד בגרות ובשלות מסויימת.

סדר החגורות המלא לילדים:

לבן - לבן/אפור - אפור - אפור/שחור

​צהוב/לבן - צהוב - צהוב/שחור

כתום/לבן - כתום - כתום/שחור

ירוק/לבן - ירוק - ירוק/שחור.

מי שמגיע לחגורה ירוקה בגיל 16-18 הדבר די שקול לחגורה כחולה של בוגרים.

אין חגורה שחורה לילדים ונוער.

בתמונה: חלק מקבוצות הנערים והבוגרים בסמינר עם ערן ברט 2017


1,491 views0 comments
bottom of page