top of page
  • איתי שטראוס

רעיונות למשחק עם הילדים בבית שהם גם מהנים וגם תורמים לביטחון שלהם ביכולותיהם

Updated: Apr 24, 2020


המשחק עם הילד בבית תורם המון

.אני לומד מהילדים שלי ומהתלמידים שלי כל הזמן

מניסיוני הילדים אוהבים כאשר יש להם אתגר מספיק קשה כדי שיתאמצו

.אך גם לא קשה מידי כדי שיסיימו עם תחושת הצלחה

בסרטון הזה מוצגים שני רעיונות למשחק

הראשון - הגנה מחניקה אחורית וסיבוב עם הפנים ליריב

השני - משחק של גארד פתוח (או "רשת" בפי תלמידי הצעירים)

מוזמנים לנסות ולספר לי איך הולך

37 views0 comments
bottom of page