top of page
DSC_0483.JPG

הגנה עצמית

במסגרת הג'יו ג'יטסו הברזילאי התפתחו מגוון טכניקות ייעודיות למצבי שונים שבהם נדרש אדם להגן על עצמו.

אני מאמין שכדי לדעת להגן על עצמך אתה צריך להתאמן באופן קבוע ולהטמיע את הטכניקות האלה כדי שיהפכו לאינסטינקט.

עם זאת, כדי להגיע לקהל רחב יותר ולאפשר גם למי שלא מתאמן קבוע לרכוש כלים בסיסיים אנו מקיימים סמינרים להגנה עצמית על פי ביקוש ובהרשמה מראש.

לאיתי נסיון רב בהנחיית אימונים ממוקדים של הגנה לעצמית עם נסיון רב בהדרכת קבוצות נשים בנושא זה.

bottom of page