top of page
  • Writer's pictureItai Straus

23 שנה ל-UFC


היום לפני 23 שנה התקיים ארוע היו.אף.סי הראשון המטרה הייתה לבחון את אומנויות הלחימה השונות זו מול זו בקרב עם מינימום חוקים. עולם אומנויות הלחימה נשאר פעור פה כאשר רויס גרייסי הצנום יחסית עם 70 ק"ג משאיר לוחמים במשקל כמעט כפול ממנו מדממים ומעולפים על הזירה.

זה היום בו עולם אומנויות הלחימה הפנים את עוצמת הג'יוג'יטסו ואת החשיבות בלחימת קרקע וניהול מרחק. היום ארגוני ענק מארגנים אירועי קרבות במיליוני דולרים ואנשים בכל העולם עוקבים ומתעניינים.

אני נחשפתי לאירוע הזה ולארועים אחריו כמו גם לסרט על ריקסון שנים לאחר מכן ומאז אני בדרך. לומד מכל מי שאני פוגש. מנסה להתאמן גם בתקופות לחוצות מאוד. מאמן ילדים ובוגרים ומעביר להם את האהבה שלי. עובד עם אוכלוסיות מיוחדות ומנסה לתקן ולהעצים דרך אומנות הלחימה הנפלאה הזו. מקווה להמשיך להתגלגל עד גיל תשעים כמו הליו...

מזל טוב לכל מי שאוהב ג'יוג'יטסו!

24 views0 comments
bottom of page