top of page
  • Writer's pictureItai Straus

סרטון: בחורה גוברת על גברים בעזרת ג'יו ג'יטסו ברזילאי


אישה / נערה רוצה לחוש בטוחה יותר? מאמין שהתשובה היא כן. אני כאב לילדה הייתי רוצה לדעת שהיא יודעת לשמור על עצמה בכל מצב. אין סימולציה טובה יותר מאשר קרב עם בנים. ג'יו ג'יטסו ברזילאי נותן לכולנו ובעיקר לנשים את האפשרות להרגיש "בבית" גם על הקרקע. בסרטון אפשר לראות נערה מכסחת בצורה מבוקרת וחברית את כל החברים הבנים מסביבה בזה אחר זה והכל בטכניקה יפה של ג'יו ג'יטסו ברזילאי.

120 views0 comments
bottom of page